Nieuws

Augustus 2023

Het zomerreces loopt ten einde. Dat betekent dat de lessen weer beginnen op maandag 4 september.

Zoals al eerder is aangekondigd heeft onze vaste trainer Wil Gulpers aangegeven dat hij in de avonduren geen training meer wil geven. De afspraken met een nieuwe trainer, Ernst Kalisvaart, zijn afgerond. Ernst neemt de avondlessen (Woensdag 1 en 2 in Renkum) van Wil over.

De nieuwe trainer van de dinsdagavond groep in Renkum, Mike Meesters, zal ook komend seizoen de les blijven verzorgen.

Zoals we al eerder met u gedeeld hebben, is het bestuur op zoek naar opvolging. Elk gezond bestuur hanteert daarbij een rooster van aan- en aftreden. Onze voorzitter Klaas Siccama heeft in de laatste ALV al aangegeven met ingang van het volgende bestuursjaar te willen stoppen. Een opvolger, Jacques Kop-Jansen, is zich aan het inwerken. Wij zullen hem aan u voorstellen tijdens de ALV.

Ook  Jannie van der Kooij zal na dit bestuursjaar haar functie beschikbaar stellen. Ook hier is er goed nieuws: Fred Hendriks zal de portefeuille “materialen” met uw instemming op de volgende ALV van Jannie overnemen.

Tot slot, we zien u graag tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 september vanaf 20.00 uur in de Broedplaats, Groeneweg 12 te Renkum, bovenzaal.

Aan alle leden van 50+ Sport en Spel

Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering van het nieuwe seizoen plaatsgevonden. Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen voor de komende ALV op 25 september a.s. Daarbij is kritisch gekeken naar de financiële situatie van de vereniging. De reserves krimpen al een tijdje. Zonder ingrijpen bestaat het gevaar dat de reserves op termijn opraken, met alle risico’s van dien. We zijn daarom genoodzaakt om met ingang van het nieuwe seizoen de contributie te verhogen met € 5,- per half jaar. In de komende ALV zal de leden worden gevraagd daar met terugwerkende kracht toestemming voor te geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij hopen dat u het komende seizoen weer met veel enthousiasme aan de lessen deel gaat nemen.