Nieuws

februari 2023

Vacature

Onze sportvereniging is op zoek naar een nieuwe trainer, vanaf 1 september 2023

Taakomschrijving
Wij zoeken een deskundige sporttrainer (bij voorkeur met aantekening MBvO), die een aanbod heeft in oefeningen ter bevordering van conditie, spierversterking en souplesse, aangevuld met een zaalspel. 

Aantal uur : 2 aansluitende uren op de woensdagavond in MfC Doelum, Renkum

Woensdag 19.00-20.00 gymzaal Doelum
Woensdag 20.00-21.00 gymzaal Doelum

We volgen met onze lessen de schoolvakanties

Vergoeding: Nader overeen te komen

Contactpersoon: Klaas Siccama 0317 – 41 48 27
k.k.siccama@gmail.com

januari 2023

Even voorstellen Mike Meesters

Met ingang van het nieuwe jaar ben ik aangesteld als instructeur bij 50+SportenSpel voor de Dinsdagavondgroep in Renkum. Mijn naam is Mike Meesters en ik ben 23 jaar oud. Na mijn Cios (niveau 4)-opleiding in Arnhem ben ik als zweminstructeur gaan werken in Wageningen. Inmiddels ben ik coördinator bij een BSO in Zetten. Naast mijn bijna-fulltimebaan daar, vind ik het heerlijk om in Renkum mijn sportachtergrond invulling te geven. Want daar ligt toch mijn passie. Ik doe graag mee met de groep en probeer goed inhoud te geven aan de sporturen. Mijn eerste les werd afgerond met een applaus van de sporters, dat was een opsteker!

Als u zin heeft, kom eens langs en doe een uurtje mee. Binnen 50+SportenSpel kunt u van groep wisselen als dat beter in uw agenda past.

 foto Mike Meesters                                                                                           

september 2022

50+ SportenSpel werkt ook aan valpreventie!

We weten het allemaal wel, als we ouder worden is de kans van vallen groter. En we weten ook dat je daar iets tegen kunt doen. Trainen en oefenen als preventief middel tegen het vallen. En als je valt, hoe vang je dat op.

Het leven is een kwestie van vallen en opstaan. Maar na een harde val is opstaan en herstellen niet altijd even makkelijk. Op hogere leeftijd worden de botten brozer en breken makkelijker en herstellen moeilijker.

Gemiddeld één op de drie 50-plussers valt minstens eens per jaar. En dat kan grote gevolgen hebben. Wie bijvoorbeeld een botbreuk oploopt, kan soms niet voor zichzelf zorgen. En het kost extra tijd om weer helemaal te herstellen. Vallen is zelfs gevaarlijker dan deelnemen aan het verkeer. Per jaar overlijden gemiddeld 7 keer zoveel meer 50+slachtoffers door een val dan door een verkeersongeval. Maar niet te somber, laten we ons richten op preventie. Hoe voorkom je dat je valt.

Een goede conditie van ons lichaam is van groot belang. Hoe bewaren we ons evenwicht, hoe vangen we ons op, hoe blijven we toch soepel tijdens de val. Het zijn allemaal vragen die het vallen, of die ernstige gevolgen van vallen kunnen voorkomen of verminderen. Daarom is sporten bij 50+ SportenSpel noodzaak. In de lessen worden de antwoorden gegeven op deze vragen. “Tijdens de lessen is preventie tegen vallen ingebouwd.” aldus één van de trainers Wil Gulpers. Dat gebeurt in de warming-up, door specifieke oefeningen en ook tijdens verschillende spelvormen is er aandacht voor het evenwichts-element. Tijdens een spel gebeuren altijd onverwachte situaties die opgelost moeten worden door ontwijken, versnellen of vertragen. Dat kunnen buiten de sportzaal ook handige oplossingen zijn.

Als u dat zelf wil ervaren, doe dan eens vrijblijvend mee op één van onze verschillende locaties binnen de gemeente Renkum en op de verschillende tijden. Kijk daarvoor op de site www.50plussportenspel.nl