Introductie 50+ Sport en Spel

Beste leden van onze Vereniging 50+ Sport en Spel en andere geïnteresseerden,

Wij kijken terug op een enerverend jaar, waarbij het sporten met elkaar vanwege Corona helaas tijdelijk niet mogelijk was.

We zijn blij dat we met medewerking van onze sportleiders in een later stadium buitenactiviteiten konden aanbieden. Zelfs in de vakantieperiode was er meer interesse voor, dan we hadden verwacht.

Binnenkort begint het reguliere sportseizoen weer. We hebben als bestuur besloten om dit in te laten gaan op maandag 31 augustus 2020, zodat ook de   vijf maandaggroepen meteen volgende week weer kunnen beginnen.

Het sporten zal plaatsvinden onder de bekende Corona adviezen, waaronder met name 1,5 m afstand houden (ook vóór en ná het sporten).

Alle accommodaties staan weer tot onze beschikking, voor details over het gebruik, zie bijgevoegde informatie.

Iedereen kan weer sporten in zijn eigen groep. De sportafspraken lopen weer gewoon via uw eigen contactpersoon.

We streven ernaar om per groep zóveel deelnemers te hebben dat het mogelijk blijft voldoende afstand te houden.  Op grond van de ervaringen in de eerste weken zullen er mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden. 

De groepslessen vinden grotendeels op dezelfde tijd plaats, de dinsdaggroep In Wolfheze is gelukkig weer terug naar de dinsdagochtend.

Lees de bijgaande informatie over het weekrooster goed: een aantal lessen begint namelijk even eerder of later.

Wij verheugen ons, dat u binnenkort weer kunt komen sporten.

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur,

Klaas Siccama – Voorzitter

Introductie

De vereniging “50+ Sport en Spel” is opgericht in 1999 door een groep 55 plussers.

De vereniging staat open voor alle inwoners van de Gemeente Renkum die geen specifieke sport willen of kunnen beoefenen.

Doel

Onze leden vinden het aantrekkelijk om wekelijks een uur in beweging te zijn zonder voor een enkele sport te moeten kiezen. De lessen bestaan uit een warming-up, gevolgd door enkele oefeningen, een afwisselend spel en een cooling-down, aangeboden door een sportinstructeur.

Bij goed weer behoort een buitenprogramma tot de mogelijkheden. Wij bieden een afwisselend aanbod om de sociale contacten op peil te houden, kortom een gezellig en sportief treffen.

Bijzondere acties

Omstreeks de jaarwisseling houden wij het “Louis Duyser Toernooi” (Mede oprichter van onze vereniging). Waarna altijd een gezellige prijsuitreiking met een hapje en een drankje. (Voor de komende jaarwisseling is het Toernooi i.v.m. Corona geannuleerd!)
Daarnaast organiseert de vereniging of een afzonderlijke groep één of twee keer per jaar een bijzondere activiteit zoals een stevige wandeling, een fietstocht, een barbecue.

Huidige stand

Op dit moment heeft de vereniging rond 180 leden verdeeld over twaalf groepen. Iedere groep staat onder leiding van een vakdocent.

Kom eens meedoen

Als u belangstelling hebt, kunt u gratis twee proeflessen meedoen met een groep. Pas daarna hoeft u te beslissen of u wilt doorgaan en lid worden. Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur. Of bekijk de folder: 50plusflyer – zie links hieronder.

Email naar de Vereniging: info@50plussportenspel.nl

Folder: 50plusflyerpdf