Introductie 50+ Sport en Spel

Beste 50+ Sport en Spel leden, 

Na de meer dan verwachte opkomst in juli, blijkt de belangstelling voor onze extra zomer-activiteiten in de maand augustus zeer beperkt.

Het bestuur heeft daarom besloten voor de maand augustus de geplande uren niet door te laten gaan.

Het is natuurlijk prima als u onderling als groep wandelingen etc. zonder begeleiding van onze sportleiders organiseert, zoals bijvoorbeeld de woensdagavond groepen nu doen.

We plannen het reguliere seizoen van de groepen weer te beginnen vanaf maandag 31 augustus, u krijgt voor eind augustus bericht over het nieuwe rooster.

Wij wensen u nog een plezierige en gezonde zomer.


Wegens de Coronamaatregelen is aanmelden verplicht, zodat wij de namen en de aantallen kunnen controleren om veilig te kunnen sporten. Tegen de tijd dat de lessen weer beginnen, berichten wij u daar nog over.

Introductie

De vereniging “50+ Sport en Spel” is opgericht in 1999 door een groep 55 plussers.

De vereniging staat open voor alle inwoners van de Gemeente Renkum die geen specifieke sport willen of kunnen beoefenen.

Doel

Onze leden vinden het aantrekkelijk om wekelijks een uur in beweging te zijn zonder voor een enkele sport te moeten kiezen. De lessen bestaan uit een warming-up, gevolgd door enkele oefeningen, een afwisselend spel en een cooling-down, aangeboden door een sportinstructeur.

Bij goed weer behoort een buitenprogramma tot de mogelijkheden. Wij bieden een afwisselend aanbod om de sociale contacten op peil te houden, kortom een gezellig en sportief treffen.

Bijzondere acties

Omstreeks de jaarwisseling houden wij het “Louis Duyser Toernooi” (Mede oprichter van onze vereniging). Waarna altijd een gezellige prijsuitreiking met een hapje en een drankje.
Daarnaast organiseert de vereniging of een afzonderlijke groep één of twee keer per jaar een bijzondere activiteit zoals een stevige wandeling, een fietstocht, een barbecue.

Huidige stand

Op dit moment heeft de vereniging rond 180 leden verdeeld over twaalf groepen. Iedere groep staat onder leiding van een vakdocent.

Kom eens meedoen

Als u belangstelling hebt, kunt u gratis twee proeflessen meedoen met een groep. Pas daarna hoeft u te beslissen of u wilt doorgaan en lid worden. Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur. Of bekijk de folder: 50plusflyer – zie links hieronder.

Email naar de Vereniging: info@50plussportenspel.nl

Folder: 50plusflyerpdf