Bestuur

Voorzitter:
Jacques Kop-Jansen, Jacobaweg 28, 6862HG Oosterbeek, jacques.kopjansen@gmail.com

Secretaris:
Elly Koot , Patrimoniumweg 32 , 6866 AX Heelsum ,0317-314727

Penningmeester en ledenadministratie:
Rombout Eppenga , Hartenseweg 12 , 6871 NC Renkum , 0317-357109

Bestuurslid Materiaalbeheer:
Fred Hendriks, Schefferlaan 48, 6869 TB Heveadorp, 06-41481744

Bestuurslid PR en Communicatie:
Ton Marijnissen , Kennedylaan 11 , 6865 BG Doorwerth , 0317-356460

Email naar de Vereniging 50+ Sport en Spel: info@50plussportenspel.nl

Statuten en Huishoudelijk ReglemenT

https://www.50plussportenspel.nl/statuten-en-hr/

Privacy Verklaring

Klik op onderstaande link om onze privacyverklaring te lezen. De privacy-wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

https://www.50plussportenspel.nl/privacy-verklaring-50-sport-en-spel/

V E R T R O U W E N S P E R S O O N

We gaan sporten omdat het goed is voor ons om te bewegen, wat aan onze conditie en ons uithoudingsvermogen te doen, en we doen dat met elkaar omdat we ook graag sociale contacten hebben. Dat moet kunnen in een veilige omgeving, waar we plezier kunnen beleven aan sport en het contact met elkaar.

Overal waar mensen bij elkaar komen kan ongewenst gedrag optreden. Het bestuur wil aangeven dat daarvoor geen plaats is in de vereniging, we moeten op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Daarom heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is iemand met levenservaring, onpartijdig en onafhankelijk, die goed kan luisteren en zo nodig ongewenst gedrag binnen een vereniging bespreekbaar kan maken. Als je er tegenop ziet zo’n situatie met vervelend gedrag rechtstreeks met de betreffende persoon of met een bestuurslid te bespreken, kun je dit bespreken met die vertrouwenspersoon. Deze bekijkt dan met jou hoe je klachten het beste kunnen worden afgehandeld. Wat je met deze persoon bespreekt, is vertrouwelijk, gaat zonder je toestemming niet naar buiten. Je kunt de vertrouwenspersoon bellen of mailen als je te maken hebt met ongewenst gedrag of merkt dat iemand anders eronder lijdt.

Vertrouwenspersoon voor 50+Sport en Spel: de heer M.F. Oomkes

tel.nr.:  06-57 21 28 08            emailadres: martijn.oomkes@gmail.com