Nieuws

Donderdag 7 mei 2020

Beste leden van 50+ Sport en Spel                                                

De premier heeft woensdagavond jl. aangegeven dat buitensporten onder bepaalde voorwaarden voor iedereen vanaf maandag 11 mei weer mag. Binnen sporten mag nog niet. Hopelijk kan dat weer per 1 september.

Dit betekent dat in principe ook wij buiten zouden mogen sporten. Als bestuur ondersteunen wij dit van harte en zijn met de sportleiders in overleg hoe dit per groep ingevuld kan worden.

We moeten ons houden aan de volgende voorwaarden:

  • Natuurlijk moet met de 1,5 m afstandsbeperking goed rekening gehouden worden.
  • Tijdens dit sporten zal er geen gelegenheid zijn voor uitgebreid sociaal contact. Kantines etc. zijn niet open en ook douches en toiletten kunnen niet gebruikt worden. U dient zich dus voordien te kleden op de betreffende sport (bv wandelen) en u mag niet blijven hangen om met elkaar te praten.
  • Verder mag u niet meedoen als u hoest of proest of koorts heeft. U moet zich natuurlijk van tevoren afvragen of u mee wil doen, in geval van twijfel dient u uw huisarts te raadplegen.

Voor verdere details zult u zodra er meer bekend is door uw contactpersoon of direct door de betreffende sportleider worden benaderd.

Graag dan melden of u wel of niet mee gaat doen, dit ook in verband met het aantal deelnemers per groep.

Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik kunt maken om weer meer te bewegen en wensen u een goede gezondheid.

Over het binnensporten per 1 september krijgt u t.z.t. nader bericht.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,

Ton Marijnissen

 

 

maart 2020

Voor leden, door leden!                 

Het bestuur roept u allen op om mee te doen aan de campagne om meer leden te werven. Sommige groepen tellen momenteel te weinig leden om financieel gezond te draaien. Als we in de kleine groepen meer leden krijgen, hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele samenvoegingen van groepen.

We doen hierbij een beroep op uw netwerken. Als u een nieuw lid aanbrengt, en dat lid wordt daadwerkelijk ingeschreven, dan krijgt u € 10,- korting op uw eerstvolgende contributiebetaling. Als u twee nieuwe leden aanbrengt, krijgt u € 20,- korting. En als u flink uw best doet kunt u theoretisch gezien gratis sporten! Wie wil dat niet?

Daarom vragen wij alle leden van 50+ Sport & Spel om in uw omgeving rond te kijken, familie, vrienden of buren te enthousiasmeren voor de gezellige sporturen, en deze aspirant-leden uit te nodigen voor een paar sport-uren.

Houdt u wel rekening met de maximale groepsgrootte van 18 sporters voor de gymzaal en 20 sporters voor de sporthal (de Renkum maandagmiddag 1 groep en de Renkum woensdag 1 groep zitten nu vol). De contactpersoon kan u informeren over de groepsgrootte.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur 50+SportenSpel

Klik op onderstaande link voor de Nieuwsbrief juni 2019.

50Plus Nieuwsbrief juni 2019

http://www.50plussportenspel.nl/nieuwsbrief-juni-2019/


Klik op onderstaande link om onze privacyverklaring te lezen. De privacy-wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Privacyverklaring 50+ sport en spel


De invloed van lichamelijke activiteit op vitaliteit: Presentatie van de heer De Greef op onze Algemene Leden Vergadering van 5 oktober 2017 – klik hieronder.

http://www.50plussportenspel.nl/presentatie-hr-de-greef/