Nieuws

augustus 2020

Beste leden van onze Vereniging 50+ Sport en Spel en andere geïnteresseerden,

Wij kijken terug op een enerverend jaar, waarbij het sporten met elkaar vanwege Corona helaas tijdelijk niet mogelijk was.

We zijn blij dat we met medewerking van onze sportleiders in een later stadium buitenactiviteiten konden aanbieden. Zelfs in de vakantieperiode was er meer interesse voor, dan we hadden verwacht.

Binnenkort begint het reguliere sportseizoen weer. We hebben als bestuur besloten om dit in te laten gaan op maandag 31 augustus 2020, zodat ook de   vijf maandaggroepen meteen volgende week weer kunnen beginnen.

Het sporten zal plaatsvinden onder de bekende Corona adviezen, waaronder met name 1,5 m afstand houden (ook vóór en ná het sporten).

Alle accommodaties staan weer tot onze beschikking, voor details over het gebruik, zie bijgevoegde informatie.

Iedereen kan weer sporten in zijn eigen groep. De sportafspraken lopen weer gewoon via uw eigen contactpersoon.

We streven ernaar om per groep zóveel deelnemers te hebben dat het mogelijk blijft voldoende afstand te houden.  Op grond van de ervaringen in de eerste weken zullen er mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden. 

De groepslessen vinden grotendeels op dezelfde tijd plaats, de dinsdaggroep In Wolfheze is gelukkig weer terug naar de dinsdagochtend.

Lees de bijgaande informatie over het weekrooster goed: een aantal lessen begint namelijk even eerder of later.

Wij verheugen ons, dat u binnenkort weer kunt komen sporten.

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur,

Klaas Siccama – Voorzitter

augustus 2020

Het bestuur van 50+ Sport en Spel heeft voor de komende periode een protocol opgesteld waarmee veilig gesport kan worden door de leden van onze vereniging. Daarbij is in overweging genomen dat veel van onze leden binnen de kwetsbare groep vallen én dat onze vorm van sporten geen contactsport is.
We gaan er van uit dat iedereen in zijn of haar eigen groep sport. Voor een eventueel contact onderzoek kan dan uitgegaan worden van de leden van de hele groep. Alleen als er “gasten” mee sporten dan is het van belang dat hun naam en het tijdstip van sporten worden genoteerd.

Voor het sporten zelf bij 50+ Sport en Spel gelden de volgende uitgangspunten

 • De sporters houden onderling altijd anderhalve meter afstand.
 • Voor en na het sporten de handen desinfecteren.
 • Na gebruik de sport materialen schoonmaken.
 • Neem voor het gebruik van de matten een eigen handdoek mee.
 • Lees de protocollen voor het gebruik van de gebouwen goed door en handel er naar.


In Doelum is een protocol opgesteld voor het gebruik van het gebouw. De gemeentelijke gymzalen hanteren een eigen protocol. Deze protocollen worden meegestuurd.

augustus 2020

Protocol voor het gebruik van de gemeentelijke zalen:

Voor het gebruik van de gemeentelijke zalen geldt:

Houd 1,5 m afstand, voor, tijdens en na het sporten, dus ook in de gangen en kleedkamers.

Er zijn looproutes aangegeven en er zijn desinfectiepalen aanwezig.

Gebruik kleedkamers en (sanitaire) faciliteiten

Omkleden:

 • Voor en na de les, training, sportactiviteit dienen zowel de leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers en coaches hun handen te wassen of te desinfecteren. Hiervoor zijn desinfectiepalen aanwezig.
 • Verenigingen/huurders maken zelf na afloop van een activiteit de gebruikte materialen in de ruimte of berging schoon.
 • Douche- en toiletgebruik
 • We vragen u zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen;
 • Sporters en medewerkers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
 • Toiletbezoek in sporthal/gymzaal dient tot een minimum beperkt te worden;
 • Doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is;

Registratie deelnemers

 • Vereniging/huurder heeft de verantwoordelijkheid om  tijdens activiteiten van huurders/verenigingen in de gaten te houden of mensen geen corona-achtige verschijnselen hebben en ze zo nodig weg te sturen;
 • Verenigingen/huurders registreren zelf wie wel/niet aanwezig was tijdens een activiteit. Zo nodig worden die gegevens opgevraagd t.b.v. bron- en contactonderzoek;
 • Elke vereniging/huurder heeft zijn eigen corona-coördinator tijdens een activiteit. Die zorgt voor handhaving van de maatregelen binnen de groep.

Ventilatie

Alle gemeentelijke zalen zijn gecontroleerd en kunnen voldoende geventileerd worden. Daarom verzoeken u wij om tijdens het sporten de deuren en ramen te openen.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!!!

28 juni 2020

Beste Leden van 50+ Sport & Spel                                                          

Afgelopen week zijn er een aantal versoepelingen doorgevoerd in de beheersing van het Corona virus. Het kabinet heeft o.a. aangegeven dat er ten aanzien van sporten meer mogelijk is. Contactsporten waarbij 1,5 meter afstand onmogelijk is, zoals voetbal en hockey worden weer toegestaan en er mag weer binnen gesport worden. De anderhalve meter maatregel blijft echter het uitgangspunt, evenals de hygiëne maatregelen zoals door het RIVM aangegeven.

De komende vakantie periode wordt aan de leden van 50+ Sport en Spel een extra mogelijkheid geboden om te sporten. Het aanbod aan uren is daarbij beperkt en daarom kunnen mensen van diverse groepen gezamenlijk gaan sporten. Voorlopig vinden de lessen in de buitenlucht plaats.


Het bestuur van 50+ Sport en Spel heeft voor de komende zomerperiode een protocol opgesteld waarmee veilig gesport kan worden door de leden van onze vereniging. Daarbij is in overweging genomen dat veel van onze leden binnen de kwetsbare groep vallen én dat onze vorm van sporten geen contactsport is. Verder is het voor een eventueel contact onderzoek van belang dat bekend is wie er wanneer mee gesport hebben.

Het protocol ziet er als volgt uit:

 • De sporters houden onderling altijd anderhalve meter afstand.
 • Voor aanvang van het sport uur vraagt de sportleider aan de deelnemers zijn/haar naam te noteren. De sportleider bewaart die gegevens minimaal 14 dagen.
 • Vanuit het bestuur wordt iedere week een mail verstuurd aan de leden met het sport programma voor de komende week.
 • Op de website van 50+ Sport en Spel komt het volledige programma van de zomerperiode. Eventuele plotselinge veranderingen bij bv. hitte of regen worden daar bijgewerkt.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van 50+ Sport en Spel,

Elly Koot, secretaris

Donderdag 7 mei 2020

Beste leden van 50+ Sport en Spel                                                

De premier heeft woensdagavond jl. aangegeven dat buitensporten onder bepaalde voorwaarden voor iedereen vanaf maandag 11 mei weer mag. Binnen sporten mag nog niet. Hopelijk kan dat weer per 1 september.

Dit betekent dat in principe ook wij buiten zouden mogen sporten. Als bestuur ondersteunen wij dit van harte en zijn met de sportleiders in overleg hoe dit per groep ingevuld kan worden.

We moeten ons houden aan de volgende voorwaarden:

 • Natuurlijk moet met de 1,5 m afstandsbeperking goed rekening gehouden worden.
 • Tijdens dit sporten zal er geen gelegenheid zijn voor uitgebreid sociaal contact. Kantines etc. zijn niet open en ook douches en toiletten kunnen niet gebruikt worden. U dient zich dus voordien te kleden op de betreffende sport (bv wandelen) en u mag niet blijven hangen om met elkaar te praten.
 • Verder mag u niet meedoen als u hoest of proest of koorts heeft. U moet zich natuurlijk van tevoren afvragen of u mee wil doen, in geval van twijfel dient u uw huisarts te raadplegen.

Voor verdere details zult u zodra er meer bekend is door uw contactpersoon of direct door de betreffende sportleider worden benaderd.

Graag dan melden of u wel of niet mee gaat doen, dit ook in verband met het aantal deelnemers per groep.

Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik kunt maken om weer meer te bewegen en wensen u een goede gezondheid.

Over het binnensporten per 1 september krijgt u t.z.t. nader bericht.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,

Ton Marijnissen

maart 2020

Voor leden, door leden!                 

Het bestuur roept u allen op om mee te doen aan de campagne om meer leden te werven. Sommige groepen tellen momenteel te weinig leden om financieel gezond te draaien. Als we in de kleine groepen meer leden krijgen, hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele samenvoegingen van groepen.

We doen hierbij een beroep op uw netwerken. Als u een nieuw lid aanbrengt, en dat lid wordt daadwerkelijk ingeschreven, dan krijgt u € 10,- korting op uw eerstvolgende contributiebetaling. Als u twee nieuwe leden aanbrengt, krijgt u € 20,- korting. En als u flink uw best doet kunt u theoretisch gezien gratis sporten! Wie wil dat niet?

Daarom vragen wij alle leden van 50+ Sport & Spel om in uw omgeving rond te kijken, familie, vrienden of buren te enthousiasmeren voor de gezellige sporturen, en deze aspirant-leden uit te nodigen voor een paar sport-uren.

Houdt u wel rekening met de maximale groepsgrootte van 18 sporters voor de gymzaal en 20 sporters voor de sporthal (de Renkum maandagmiddag 1 groep en de Renkum woensdag 1 groep zitten nu vol). De contactpersoon kan u informeren over de groepsgrootte.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur 50+SportenSpel

Klik op onderstaande link voor de Nieuwsbrief juni 2019.

50Plus Nieuwsbrief juni 2019

http://www.50plussportenspel.nl/nieuwsbrief-juni-2019/


Klik op onderstaande link om onze privacyverklaring te lezen. De privacy-wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Privacyverklaring 50+ sport en spel


De invloed van lichamelijke activiteit op vitaliteit: Presentatie van de heer De Greef op onze Algemene Leden Vergadering van 5 oktober 2017 – klik hieronder.

http://www.50plussportenspel.nl/presentatie-hr-de-greef/