Nieuws

Nieuws 18 september 2021

Het bestuur van 50+ Sport en Spel nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 4 oktober a.s.

Locatie:
Broedplaats Renkum, v.h. Ursulaschool
Groeneweg 12 Renkum
Aanvang 20.00 uur

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van 50+ Sport en Spel,

Elly Koot, secretaris.

Nieuwsbrief 2 juni 2021

Beste leden van 50+ Sport en Spel,

Sinds de Nieuwsbrief van maart jl. heeft de lente zich nog nauwelijks doen gelden, al lijkt het weer nu toch echt beter te worden.

Gelukkig heeft het kabinet eind vorige week aangekondigd dat we per 5 juni ook weer binnen groepslessen kunnen geven, zo mogelijk met 1,5 m afstand (b.v. volleybal mag weer).

Volgens planning kunnen de meeste leden inmiddels hun eerste vaccinatie hebben gehad en velen zijn inmiddels volledig beschermd, dit 1-2 weken na hun 2e vaccinatie. Wij hopen dat daarmee de aarzeling om weer (binnen) te gaan sporten bij velen verdwijnt. Ook al zullen een aantal leden graag willen wachten totdat er meer zekerheid is en plannen pas in september weer te gaan sporten. Iedereen zal daarin zijn of haar eigen afweging maken.

Dat betekent dat we binnenkort ook weer binnen-lessen kunnen gaan aanbieden in de gebruikelijke gymzalen. Bij voldoende belangstelling wordt er lesgegeven op de originele uren. Echter, er zijn veel groepen die hebben aangegeven voorlopig buiten te willen blijven sporten (als het weer het toelaat)! Over het hoe en wat precies over binnen-sporten hoort u van ons nader.

We zijn blij dat de meeste leden ons toch blijven steunen, zodat we een goede basis leggen voor de start van het nieuwe verenigingsjaar in september.

Wij wensen jullie allen een fijne zomer, geniet van de grotere vrijheid die we weer krijgen en we hopen dat velen het sporten binnenkort ook weer oppakken.

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur van 50+ Sport en Spel ,

Klaas Siccama, Voorzitter

_______________________________________________