Bestuur

Voorzitter:
Klaas Siccama , Dopheidelaan 13 , 6866 DM Heelsum , 0317-414827

Secretaris:
Elly Koot , Patrimoniumweg 32 , 6866 AX Heelsum ,0317-314727

Penningmeester en ledenadministratie:
Rombout Eppenga , Hartenseweg 12 , 6871 NC Renkum , 0317-357109

Bestuurslid Materiaalbeheer:
Jannie van der Kooij , Heidesteinlaan 2 , 6866 AG Heelsum , 06-43002975

Bestuurslid PR en Communicatie:
Ton Marijnissen , Kennedylaan 11 , 6865 BG Doorwerth , 0317-356460

Email naar de Vereniging 50+ Sport en Spel: info@50plussportenspel.nl

Statuten en Huishoudelijk ReglemenT

http://www.50plussportenspel.nl/statuten-en-hr/

Privacy Verklaring

Klik op onderstaande link om onze privacyverklaring te lezen. De privacy-wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

http://www.50plussportenspel.nl/privacy-verklaring-50-sport-en-spel/